Szerkeszti: T. Plavecz

Kapcsolat: wortgrube@gmail.com

SZÓREND

 

Kijelentő mondat 

Jelen Idő

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

Ich           höre            heute     im Zimmer     das Radio.

  1           2                      3                4                  5

 

Kérdő mondat  

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 2       1           3          4                5

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

Csak az első két tagot cseréljük fel. 

 

 

 

 

Tagadó mondat 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.)

 

 

TAGADÁS     KEIN-nel

KEIN Használata

A KEIN mindig csak a főnév előtt áll a mondatban, hasonlóan mint az EIN, ahhoz hasonlóan is kell ragoznunk. A KEIN az EIN-nel ellentétben többesszámban is használható.

A KEIN tagadó hatása az utána álló főnévre vonatkozik. Tagadhatunk vele egész mondatot (KEIN Eltern lernen.) vagy csak bizonyos MONDATRÉSZT tagad. (Ich trinke KEIN Bier, ich kaufe lieber Wein.)

 

PÉLDÁK:

 

Nem használjuk a KEIN-t;

 

das Heft                              das Heft             nicht

dieses Heft                         dieses Heft        nicht

meine Hefte                       meine Hefte      nicht

 

A  KEIN-t

az EIN tagadására használjuk:

 

Ich brauche ein Heft.

Ich brauche kein Heft

FONTOS Kifejezések

 


Magyar


Német


DE   wer?  (ki?)

DEN    wen?  (kit?)

DEM    wem? (kinek?)

DES    wessen? (kinek a.)Ja. Igen.
Sicherlich. Bizonyára.
Sicher. Biztosan
Auf jeden Fall Mindenesetre.
Ohne weiteres. Minden további nélkül.
Einverstanden. Egyetértek
Ich mach mit. Benne vagyok.
Sehr gern. Nagyon szivesen
Freilich. Persze.
Natürlich. Természetesen.
So ist es. Úgy van.
Das stimmt. Igaz.
Sie haben recht. Du hast recht. Igaza van. Igazad van.
Genau! Pontosan!
Wie Sie meinen.

Ahogy gondolja.

Nein. Nem.
Überhaupt nicht. Egyáltalán nem.
Ausgeschlossen. Ki van zárva!
Unmöglich. Lehetetlen.
Unglaublich. Hihetetlen.
Irrtum. Sie irren sich. Du irrst dich. Tévedés. Téved. Tévedsz.
Ich bin dagegen. Ellene vagyok.
Das kommt nicht in Frage. Szó sem lehet róla.
Es geht nicht. Ez nem megy. Nem lehet.
Auf keinen Fall. Semmi esetre sem.
Das ist verboten. Ez tilos.
Du hast nicht recht. Nincs igazad.
Vielleicht. Talán.
Eventuell. Esetleg.
Möglich/unmöglich. Lehet/lehetetlen.
Es ist wahrscheinlich. Valószínű.
Es ist unwahrscheinlich. Nem valószínű.
Es ist nicht sicher. Nem biztos.
Kaum. Alig.
Ich glaube es nicht. Nem hiszem.
Pardon! Entschuldigen Sie! Pardon! Bocsásson meg.
Sei mir nicht böse! Ne haragudj!
Schade! Kár!
Es tut mir leid. Sajnálom.
Leider. Sajnos.

Rövidítések

Der =m

Die =f

Das =nt

Német - Magyat "Szóazonosság" A zárójelben a német és magyar szavak után az idegen szavak anyanyelvi jelentését láthatjuk NÉMET - MAGYAR aktiv (wirksam) aktiv akut (dringend) akut (sűrgős) s Album (Sammelbuch) album (gyüjtőkönyv s Alibi alibi r Alkohol alkohol s Alterego (andere Ich) alterego s Aluminium (anyagok általában DAS-ok) aluminium analog (ähnlich) analog s Antibiotikum antibiotikum antik (alt) antik (régi) s Aroma (Duft) aroma s Atom atom e Aula (Innenhof) aula s Auto (Kraftwagen) autó s Autogramm (Unrterschrift) autogramm r Balkon balkon s Bankett (Festmahl) bankett bigott (blindgläubig) bigott (vakhitű) r/s Bikini bikini bizarr (ungewöhnlich) bizarr (szokatlan) s Bonbon (kleine Süßigkeit) bonbon (kis édesség) r Bonus (gutschrift) bónusz (jóváírás) s Brikett brikett e Brokkoli (Spargehlkohl) brokkoli s Bruttó (ohne Abzug von Kosten) bruttó (levonás nélküli) r Bunker (betonierter Schutzraum) bunker (betonozott védőkamra) s Deka deka s Datum (Zeitpunkt) dátum (időpont) r/e Diktator (Gewaltherrsher) diktátor s Dilemma (Wahl zwischen 2 Dingen) dilemma (választás 2 dolog között direkt (gerade, geradezu) direkt (egyenes) s Drama (trauriges Vorgang) dráma s Embargo (Ausfuhrverbot) embargó (kiviteli tilalom) r Export (Ausfuhr von Waren) export (árúkivitel) e Farm (Bauerngut) farm (parasztgazdaság) flott (flink, rasch) flott r Galopp (schnellste Ganart des Pferdes) galopp ( r Grill (Bratrost) grill r Hangar (Flugzeughalle) hangár (repülőgép tároló) s Hormon hormon r Humor humor intim (vertraut, innig, eng) intim r Kakao kakao r Kantor kántor r Kaplan káplán r Karton (dünne Pappe) karton r Kefir kefir r Keks (kleines, trockenes Gebäck) keksz s Kilogramm kilogramm r Kilometer kilométer s Klima (Wetteranlage) klima e Klimax klimax r Klub klub s Koffein koffein e Kola kola r Kollektor (Sammler von Licht, Energie, usn.) kollektor r Komfort (Bequemlichkeit) komfort (kényelem) s Kommando kommando r Kommentar (Erklärung, Erläuterung) kommentár (magyarázat) kompakt (dicht, massiv) kompakt komplett (vollständig, abgeschlossen) komplett, hiánytalan, teljes r Komplex (Gesamtheit) komplex, bonyolultan összetett konkret (wirklich) konkrét e Kontur (Umriss) kontúr (körvonal) korrekt (richtig, fehlerfrei) korrekt r Krater (Öffnung eines Vulkans) kráter r Kulak (Brossbauer) kulák r/s Kupon kupon s Laboratorium laboratórium r/s Langos lángos r Likör (süßer Branntwein) lokőr s Linoleum linóleum r/s Liter liter s Lotto lottó e Maffia (Geheimbund) maffia s Mahagoni mahagóni s Mandala (magische Kreis) mandala mediterran mediterrán mega (Groß, groß) mega, nagy r/e Mentor/in (Erzieher, Berater) mentor s Menü menü r/s Meteor meteor s Modell (Vorbild, Muster) modell r/s Modem modem modern modern r Modul modul s Monopol monopol e Moral morál, erkölcs morbid (kränklich,morsch) morbid nett ((liebenswürdig) nett, csinos, takaros objektiv objeltív, tárgyszerű r Orkan orkán e Panik pánik s Panorama panoráma r Paprika paprika paradox paradox, különös, szokatlan s Paraffin paraffin r Parameter paraméter e Paranoia paranoia s Parfüm parfüm s Parkett parkett s Parlament parlament r/e Partner/in (Teilhaber) partner patent (geschickt, tüchtig) patent (hasznos, alkalmas) r Pavillon pavilon s Pedal pedál pefekt perfekt r Perron peron s Plakat plakát plus plusz s Polo (lovas) poló s Porto portó prima príma, kitűnő primitiv primitiv, ősi, eredeti privat privát r Profit profit, haszon s Programm program r Projektor projektor r Propeller propeller, légcsavar s Publikum publikum, közönség r Pullover pulóver r/s Radar radar e Razzia razzia, rajtaütés s Regiment regiment, hadsereg s Register regiszter r Rekord rekord r/e Rektor/in rektor r Revolver revolver r Rum rum stabil stabil stramm stramm, erős tabu tubu, érinthetetlen s Telefon telefon e Tombola tombola e Trafik trafik s Trauma trauma r Trend trend, irányadó r Tumor tumor, daganat r Turnus turnus, egymást váltó csoport s Utopia utópia, megvalósithatatlan vegetativ vegetativ, akarattól független e Villa villa, nagy ház r Virus vírus s Vitamin vitamin r Vokal vokál r Vulkan vulkán r Wagon vagon, kocsi

Forrás: http://nemetnyelvtanito.ewk.hu/nemet-magyar-szoazonossag/

Legszükségesebb SZAVAK   mondatokba helyezve

Megtanulhat FOGALMAZNI    NÉMETÜL.

ad (valakinek) geben, gab, h. gegeben (Én) Adok neked pénzt= Ich gebe dir  Geld
     
ágy das Bett, -/e/s, -en Az anya beveti az ágyat.=Die Mutter macht das Bett.
     
ajándék das Geschenk, /e/-s, -e Apám (Mein Vater) ad (gibt) nekem (mir) ajándékot (ein Geschenk)
     
ajtó die Tür, -en Kinyitom (Ich öffne) az ajtót (die Tür).
     
akar (valamit "tenni") wollen (akar) wollte (akart) A gyerek (Das Kind) akar (will) fagyit (Eis).
     
alagút der Tunnel, -s, - A cég (Die Firma) épít (baut) egy alagutat (einen Tunnel).
     
alatt (térben) unter Mi (Wir) ülünk (sitzen) a fa alatt (unter dem Baum).
     
alkalom (lehetőség) die Gelegenheit,-en   -  -heit=DIE Kihasználjuk (Wir benutzen) a kedvező (die günstige) alkalmat Gelegenheit.
     
alkohol der Alkohol,-s, -e Mi (Wir) nem iszunk (trinken nicht) alkoholt  (Alkohol).
     
alkoholmentes alkoholfrei Alkoholmentes sört (Alkoholfreies Bier) iszunk (trinken wir).
     

 

 

l!

Több mint 9000 LIKE!!!

A legszükségesebb 785 német szó

SZÓBÁNYA

SZÓBÁNYA (német-magyar) cimű  hamarosan megjelenő könyvünkben szerepeltetjük  ezt a SZÓTÁRT is.

Nyelvtani kérdésekre a következő honlapunk ad válaszokat:

http://instantdeutsch.jimdo.com/

die Portion       -tion VÉGZŐDÉS  die

der Adapter     -er    VÉGZŐDÉS  der

der Tunnel       -el    VÉGZŐDÉS  der

Folytatjuk a szerkesztést!!!!

Pl.

6       adni, adtam/1                  geben, ich gab/1. múlt

                                               ich habe gegeben/2. múlt

 

 

A

 

1

abbahagyni

auf/hören

2

ablak, ablakban

das Fenster, im Fenster

3

adag

die Portion

4

adapter

der Adapter

5

adatok

die Daten (minden többesszám DIE)

6

adni, adtam/1

geben, ich gab/1, ich habe gegeben/2

7

ágy, ágyban

das Bett, im Bett

8

ajándék, ajándékba

das Geschenk, ins Geschenk

9

ajánlani, ajánlottam/1

empfehlen, ich empfahl/1

10

ajtó, ajtóba, ajtóban

die Tür, in die Tür, in der Tür

11

akarni

wollen

12

akarok, akarsz, akar

ich will, du willst, er/sie will

13

akkor

dann

14

alagút

der Tunnel

15

alatt, alá

unter

16

alkalmanként

gelegentlich

17

alkalmi munkás/-nő

der/die Gelegenheitsarbeiter/-in

18

alkalmilag

bei Gelegenheit

19

alkalom

die Gelegenheit

20

kedvező alakalom

günstige Gelegenheit

21

alkoholmentes

alkoholfrei

22

alkoholos (ital)

alkoholisch

23

állás, állást keresek

die Stelle, ich suche eine Stelle.

24

állat

das Tier

25

állatkert

der Zoo

26

állatorvos/nő

der Tierarzt/die Tierärztin

27

allergia

die Allergie  

28

allergiás

allergisch

29

állvány

das Gestell/Gerüst

30

állványoz

aufrüsten

31

alma

der Apfel   

32

alsónadrág

die Unterhose

33

aludni, aludtam

schlafen, ich schlief/1

34

álmatlan

schlaflos

35

álmos

schläfrig

36

aluljáró

die Unterführung

37

amilyen hamar csak lehet

so bald wie möglich

38

Anglia, Angliába

das England, nach England

39

angol, angol autó

englisch, englisches Auto

40

antenna

die Antenne

41

anya, jó anya

die Mutter, gute Mutter

42

anyai

mütterlich

43

anyaság

die Mutterschaft/ -schaft/die

44

anyag

das Material, das Stoff

45

anyós ("sógoranya")

die Schwiegermutter

46

apa

der Vater

47

apai

väterlich

48

apaság

die Vaterschaft/  -schaft/die

49

apátlan

vaterlos

50

após

der Schwiegervater

51

ápolónő

die Krankenschwerster

52

április

der April (minden HÓNAP- DER)

53

aprópénz

das Kleingeld

54

áram,

der Strom

55

áramszünet (kimaradás)

der Stromausfall

56

arany

das Gold (anyagnevek, ált. DAS)

57

arc

das Gesicht

58

árúház

das Kaufhaus

59

ásványvíz

das Mineralwasser

60

asszony, nő

die Frau (nőnemű élőlények: DIE)

61

asztal, kerek asztal

der Tisch, runder Tisch

62

asztalos/nő

der/die Tischler/-in

63

átöltözni

um/ziehen (sich)

64

átutalni, átutaltam/2

überweisen, ich habe überweist/2

65

augusztus, augusztusban

der August, im August

66

autó, autóba, autóban

das Auto, ins Auto, im Auto

67

autópálya

die Autobahn

68

az

das

69

azonos

gleich

 

 

 

 

B

 

70

baba

das Baby

71

babaülés

der Babysitz

72

bádogos

der Klempner

73

baleset, balesetben

der Unfall, im Unfall

74

bal oldal

die linke Seite

75

balra

links

76

bank, bankba

die Bank, in die Bank

77

bankszámla

das Bankkonto

78

bár, bárba, bárban

die Bar, in die Bar, in der Bar

79

barát/nő

der/die Freund/in

80

barna

braun, brauner Hund (barna kutya    

81

beindít, beindítom

aus/springen, ich springe aus

82

belépőjegy

die Eintrittskarte

83

belső sáv

die Innenspur

84

belváros

die Innenstadt

85

bélyeg

die Briefmarke

86

bemutatkozik/-zom

sich vorstellen/ ich vorstelle mich

87

bent

drinnen

88

benzin

das Benzin (anyag: DAS)

89

benzinkút, benzinkútra

die Tankstelle, zur Tankstelle

90

bérelni, béreltem/2

mieten, ich habe gemietet/2

91

bérlő/

der/die Mieterin

92

bérlet, havi bérlet

die Zeitkarte, Monatskarte

93

beszélni, beszéltem/1

sprechen, ich sprach/1

94

-ki beszél?

wer spricht?

95

-beszélgetés

das Gespräch

96

beteg, beteg macska

krank, kranke Katze

97

betűzni

buchstabieren

98

bevásárlóközpont

das Einkaufszentrum

99

birtokolni

haben

100

nekem van, neked van

ich habe, du hast, er/sie/es hat

101

bizonyítvány

das Zeugnis

102

biztonság

die Sicherheit

103

biztos, az biztos!

sicher, das ist sicher!

104

biztos benne?

Sind Sie sicher?

105

biztosítás

die Versicherung/ -ung/die

106

blúz, blúzba,

die Bluse, in die Bluse

107

bocsánat!

Entschuldigung!

108

bolhapiac

der Flohmarkt

109

bor 

der Wein (italok ált.: DER)

110

borlap

die Weinkarte

111

borda

die Rippe

112

bordatörés

der Rippenbruch

113

boríték

der Briefumschlag

114

borotválkozni

sich rasieren

115

borotválkozom

ich rasiere mich - ich resiere/borotválok

116

borravaló

das Trinkgeld

117

bors

der Pfeffer

118

borzalmas

schrecklich

119

bőr (anyag)

das Leder

120

bőr (emberi)

die Haut

121

börtön

das Gefägnis

122

busz

der Bus (egyszótagú Főnevek: DER)

123

-buszjárat

die Buslinie

124

-buszpályaudvar

der Busbahnhof

125

-buszmegálló

die Bushaltestelle

126

buta, butaság

dumm, die Dummheit/ -heit/die

127

bútor, bútorozott

das Möbel, möbliert

128

bűnös

schuldig

129

bűntelen

schuldlos

130

bűntetés, bűntelen

die Strafe, straflos

 

 

 

 

C

 

131

cég

die Firma

132

cél

das Ziel, das Zweck

133

ceruza

der Bleistift

134

cigaretta

die Zigarette

135

cím

die Adresse

136

-megcímez

adressieren

137

cipő

die Schuhe

138

-cipő/javítás, -javító

die Schuhreparatur , der Schuster

139

citrom

die Zitrone

140

comb

der Oberschenkel

141

cukor

der Zucker

142

cukorbeteg/

der/die Diabetiker/in

143

cukrász/

der/die Konditor/in

144

cukrászda

die Konditorei

145

család

die Familie

146

családi állapot

der Familienstand

147

csapat

die Mannschaft (sport) , das Team

148

csatlakozás

der Anschluss  (utazási is)

149

csatorna, csatornázni

der Kanal, kanalisieren

150

csavar, csavarni

die Schraube, schrauben

151

cserélni (át)

um/tauschen, h.

152

csésze

die Tasse

153

csinálni, csináltam/1

machen, ich machte/1

154

csinos, csinos hölgy

hübsch hübsche Dame

155

csizma

der Stiefel

156

csokoládé

die Schokolade

157

csókolni, csókoltunk/1

küssen, wir küssten/1

158

csomag, be/csomagol

die Packung, verpacken

159

csomagkiadó  

die Gepäckaufbewahrung

160

csoport

die Gruppe

161

csúcsidő

die Hauptverkehrszeit

162

csúnya

hässlich

 

 

 

 

D

 

163

darab

das Stück

164

de

aber

165

defekt

die Panne

166

délutánonként 

nachmittags

167

diák/lány (iskolás)

der/die Schüler/in

168

(egyetemen)  lány

der/die Student/in

169

dohánybolt

das Tabakgeschäft

170

dohányozni, dohányzott/2

rauchen, er hat geraucht/2

171

dolgozni, dolgoztunk/2

arbeiten, wir haben gearbeitet/2

172

dolgozó/

der/die Arbeiter/in

173

drága

teuer

174

dupla

doppel

 

 

 

 

E

 

175

ebéd, ebédelek

das Mittagessen, ich esse zu Mittag

176

édes, édesség

süß, die Süssigkeit/ - keit/die

177

Egészségedre!

Zum Wohl!

178

(tüsszentés)  

Zur Gesundheit!

179

egészséges, egészség  

gesund, die Gesundheit/ - heit/die

180

égni, égett

brennen, es brannte,

181

egy

eins (számnév)

182

egy

ein, eine, ein (határozatlan névelő)

183

egy kevés

ein wenig

184

egyedül

allein

185

egyenesen      

geradeaus

186

egyetem

die Universität  (Uni.)

187

egyetértek

ich bin einverstanden.

188

egyszer, kétszer....

einmal, zweimal

189

egyszerű

einfach

190

együtt

zusammen

191

éhes

hungrig

192

portás (éjszakai)

der Nachtportier

193

el-

weg-

194

eladni

verkaufen

195

eladó/

der/die Verkäufer/in

196

elég

genug

197

elégedett

zufrieden

198

élelmiszer

das Lebensmittel

199

elem

die Batterie

200

elérni, elértem/2

erreichen, ich habe erreicht/2

201

éles

scharf

202

elfelejteni, elfelejtettem

vergessen, ich vergaß/1

203

elfogadni

akzeptieren,

204

el/hozni

ab/holen

205

elkerülő út

die Umleitung

206

ellenőrizni

überprüfen, h.; kontrolieren, h.

207

Elnézést!

Verzeihung!

208

előétel

Vorspeise

209

első, második, harmadik

erste, zweite, dritte

210

eltölteni (időt)

verbringen, verbracht, h. verbringen

211

elutazni, elutaztam/1

ab/fahren, ich fuhr ab/1

212

elveszíteni, elveszítettem

verlieren, ich verlor/1

213

elvitelre

zum Mitnehmen

214

elvontatni

ab/schleppen,

215

emberek

die Leute

216

emelet

die Etage

217

énekelni, énekeltün

singen, wir haben gesungen/2

218

engedély

die Genehmigung/ -ung/die

219

engem

mich   (m-ICH)

220

enni, ettem

essen, ich aß/1, ich habe gegessen/2

221

épiteni, építettem

bauen, ich habe gebaut/2

222

épület

das Gebäude

223

érdekes

interressant

224

érdekel (valami)

sich interessieren (für)

225

erdő

der Wald

226

érkezni

an/kommen, kam ...an, i. gekommen

227

erős

stark - starker Mann (erős férfi)

228

értékes

wertvoll

229

érteni

verstehen, ich verstand/1

230

Nem értem

ich verstehe nicht

231

érvényes

gültig

232

és

und

233

észak

der Nord (égtájak:DER)

234

étel

das Gericht

235

étlap

die Speisekarte

236

étterem

das Restaurant

237

év

das Jahr

238

évente

jährlich/pro Jahr

239

ez minden

das ist alles

240

ez

dies

241

ezer

tausend

242

ezüst

silber

 

 

 

 

F

 

243

fa (anyag)

das Holz

244

fa

der Baum

245

faanyag

das Holzmaterial

246

fáj

es tut weh

247

fal

die Wand

248

falu

das Dorf

249

falusi

dörflich

250

fantasztikus

fantastisch

251

fáradt

müde

252

farm

der Bauernhof

253

fehér

weiß

254

fej

der Kopf

255

-fejfájás

die Kopfschmerzen

256

fekete

schwarz

257

fél hét

halb sieben

258

feleség

die Frau

259

felett

über

260

fel/írni, írtam

auf/schreiben, ich schrieb.. auf,

261

félni

Angst haben

262

-félek

ich habe Angst

263

felpróbálni

an/probieren. probierte..an, anprobiert

264

félreértés

das Missverständnis

265

fent

oben

266

férj, férfi

der Mann

267

festeni, festettem

malen, h. ich malte/1

268

fia vknek, apa fia

der Sohn, Sohn von Vater

269

fiatal

jung

270

fiú

der Junge

271

fiútestvér

der Bruder

272

fizetés

das Gehalt

273

fizetni

zahlen, h.

274

fodrász/

der/die Friseur/in

275

fog

der Zahn

276

foglalás

die Reservierung

277

foglalkozás

der Beruf

278

foglalni

reservieren, buchen, h.

279

foglalt

besetzt

280

fogorvos/

Zahnarzt,  die Zahnärztin

281

fok

das Grad (hőmérséklet)

282

folyékony/an

fließend

283

folyó

der Fluß

284

folyosó

der Gang

285

fordítani

übersetzen, h.

286

engedély (forgalmi)

die Kraftfahrzeugzulassung

287

forró

heiß

288

haupt

289

főbérlő/

der/die Vermieter/in

290

főtt, főtt tojás

gekocht, gekochtes Ei

291

város

die Hauptstadt

292

főzni

kochen, h.

293

friss

frisch

294

der Rasen

295

függöny

der Vorhang

296

fürdeni

baden, h.

297

fürdőszoba

das Badezimmer

298

fűszer

die Würze

299

-fűszeres

würzig

300

fűtés

die Heizung

 

 

 

 

G

 

301

garancia

die Garantie

302

garantálni

garantieren, h.

303

garázs

die Garage

304

gazdaság

die Wirtschaft

305

gondoskodni

sorgen, h.

306

gyakorolni

üben, h.

307

gyakran

oft

308

gyalog

zu Fuß

309

gyenge

schwach

310

gyerek, gyerekek

das Kind, die Kinder

311

gyógyszer

das Medikament

312

gyógyszertár

die Apotheke

313

gyors, gyors autó

schnell, schnelles Auto

314

gyorsbüfé

der Schnellimbiss

315

gyümölcs

der Fruchtsaft

 

 

 

 

H

 

316

hamar

bald

317

hang

die Stimme

318

hangos

laut

319

harapófogó

die Zange

320

harisnyanadrág

die Strumpfhose 

321

harmadik

dritte

322

harminc

dreißig

323

három

drei

324

hasmenés

der Durchfall

325

használni

benutzen

326

használt

gebraucht

327

hasznos

nützlich

328

hát (testrész)

der Rücken

329

hat

sechs

330

határ (ország)

die Grenze

331

hátizsák

der Rucksack

332

hatvan

sechzig

333

havazni

schneien

334

havi bérlet

die Monatskarte

335

havonta

pro Monat, monatlich

336

ház

das Haus

337

házas

verheiratet

338

hegy

der Berg

339

hegycsúcs

der Gipfel

340

helikopter

der Hubschrauber

341

hely

der Platz

342

helyes

richtig

343

- ez igaz

das ist richtig

344

helyett

statt

345

helyjegy (vonat)

die Platzkarte

346

hentes (foglalkozás)

der Fleischer

347

hentes (üzlet)

die Fleischerei

348

hét

die Woche

349

hét (számnév)

sieben

350

hetente

pro Woche

351

hétfő

der Montag

352

hetijegy

die Wochenkarte

353

hétvége

das Wochenende

354

hetven

siebzig

355

hiba

der Fehler

356

híd

die Brücke

357

hideg

kalt

358

himnemű

männlich

359

hinni

glauben, h.

360

hír

die Nachricht

361

híres

berühmt

362

hitel

das Darlehen

363

hitelkártya

die Kreditkarte

364

hitelképesség

die Kreditwürdigkeit

365

hivni

rufen, ich rief/1, ich habe gerufen/2

366

hívja a rendőrséget!

rufen Sie die Polizei!

367

visszahívom!

ich rufe zurück!

368

der Schnee

369

hogyan?

wie?

370

hol?

wo?

371

holnap

morgen (der MORGEN=reggel)

372

homok

der Sand

373

hónap

der Monat

374

honnan?

woher?

375

hordani/vinni, vittem

tragen, ich trug/1, ich habe getrunken/2

376

hossz

die Länge

377

hosszú

lang

378

hotel, hotelben

das Hotel, im Hotel

379

hozni, vinni

bringen

380

hús

das Fleisch

381

húsz

zwanzig

382

húzni

ziehen

383

hütőszekrény

der Kühlschrank

 

 

 

 

I

 

384

idő

die Zeit

385

időjárás

das Wetter

386

időpont

der Termin

387

Igaz

wahr

388

igazolás

die Bescheinigung

389

igazolvány

der Ausweis

390

illemhely

die Toilette

391

indulás (vonat)

die Abfahrt

392

indulni (vonat)

ab/fahren

393

információ

die Auskunft

394

ing

das Hemd

395

ingyenes

frei, kostenlos (-talan)

396

inni, ittam

trinken, ich trank/1

397

irány

die Richtung

398

irásban

schriftlich

399

iroda

das Büro

400

iskola

die Schule

401

ismételni

wiederholen, h.

402

ivóvíz

das Trinkwasser

403

ízlés

der Geschmack

404

izom

der Muskel

 

 

 

 

J

 

405

január

der Januar

406

jármű

das Fahrzeug

407

játék

das Spiel

408

játszani

spielen

409

javasolni, javasoltam

vorschlagen,  ich vorschlug/1

410

javítani

reparieren, h.

411

jég

das Eis

412

jegy

der Fahrschein

413

- belépőjegy

die Eintrittskarte

414

jelenteni vmit

bedeuten

415

gut

416

jobb

besser

417

jobb (irány)

recht

418

jobbra

rechts

419

julius

der Juli

420

junius

der Juni

 

 

 

 

K

 

421

kabát

der Mantel

422

kalap

der Hut

423

kalapács

der Hammer

424

kanál

der Löffel

425

kar

der Arm

426

kártya

die Karte

427

kassza

die Kasse

428

kávé

der Kaffee

429

kedd

Dienstag m (MINDEN NAP=DER)

430

kedves

nett    lieb (megszólítás)

431

kefe

die Bürste

432

kék, kék madár

blau, blauer Vogel

433

kelet

der Ost

434

kell, nekem.. kell

müssen, ich muß... (muszáj)

435

kellemes

angenehm

436

kenyér

das Brot - frisches Brot

437

kérdés

die Frage

438

kérdezni

fragen, h.

439

kerek

rund

440

kerékpár

das Fahrrad

441

kérem

bitte

442

keresni

suchen, h.

443

keresztül

durch

444

kert

der Garten

445

kés

das Messer

446

késés

die Verspätung

447

kész

fertig

448

készpénz

das Bargeld

449

kesztyű

der Handschuh

450

kétszer

zweimal

451

kettő

zwei

452

kevés

wenig

453

kevesebb

weniger

454

kéz

der Hand

455

kezdeni

beginnen, ich begann/1

456

kezdő

der Anfänger

457

ki? kit? kinek?

wer? wen? (den) wem?(dem)

458

kicsi

klein

459

kiejteni

aus-/sprechen

460

kijárat

der Ausgang

461

kilenc

neun

462

kilencven

neunzig

463

kilo

das Kilo

464

kinek a..?

wessen..?

465

kinyitni

auf/schließen

466

kirándulás

Ausflug m

467

kitölteni

aus/füllen, h.

468

kivánni

wünschen, h.

469

kívül

außer

470

kolbász

die Wurst

471

komoly

ernst

472

konzerv

die Dose

473

konyha

die Küche

474

korán

früh

475

korház

das Krankenhaus

476

ködös

neblig

477

kölcsön

das Darlehen

478

könnyű

leicht

479

könyv

das Buch

480

környék

die Gegend

481

körülbelül

etwa

482

köszönöm

danke

483

kötetlen

zwanglos

484

kövér

dick

485

következő, jövő

nächste

486

követni

folgen

487

közel

nah

488

közlekedés

der Verkehr

489

között

zwischen

490

krumpli

die Kartoffeln

491

kulcs

der Schlüssel

492

kutya

der Hund

493

küldeni

schicken, h.

494

külön

getrennt

 

 

 

 

L

 

495

láb

das Bein

496

lakás

die Wohnung

497

lakni, laktam

wohnen, ich wohnte

498

lámpa

die Lampe

499

lány, szép lány

das Mädchen, schönes Mädchen

500

lassan

langsam

501

látni, láttam

sehen, ich sah/1,ich habe gesehen/2

502

lenni

sein

503

lent

unten

504

lépcső

die Treppe

505

levegő

die Luft

506

levél

der Brief

507

lift

der Aufzug

508

lila

lila

 

 

 

 

M

 

509

ma (mai emberek)

heute, (Leute von heute)

510

madár

der Vogel

511

magas

groß

512

majdnem

fast

513

május, májusban

der Mai, im Mai

514

már

schon

515

maradni, maradtam

bleiben, ich blieb/1

516

március

der März

517

második

zweite

518

másolat

die Kopie

519

megálló

die Haltestelle

520

meg/látogatni

besuchen, h.

521

meleg

warm

522

mély

tief

523

menni, mentem

gehen, ich ging, i. gegangen

524

méret

die Größe

525

mert

weil

526

messze

weit

527

mi?

was?

528

mi  

wir (személyes névmás)

529

mind

alle

530

mindig

immer

531

mobil telefon

das Handy

532

most

jetzt, momentan

533

mozi, moziba, moziban

das Kino, ins Kino, im Kino

534

mutat

zeigen

535

müködni

funktionieren

 

 

 

 

N

 

536

nadrág, hosszú nadrág

die Hose, lange Hose

537

nagy

groß

538

nagyon

sehr

539

nagyság

die Größe

540

nap

Sonne (égitest)

541

nap

der Tag

542

naponta

täglich, pro Tag

543

nappali

das Wohzimmer

544

narancs

die Orange

545

négy

vier

546

negyedik

vierte

547

negyven

vierzig

548

nekünk

für uns

549

nélkül

ohne

550

nem

nein (mondat elején) nicht

551

német

deutsch

552

nemzet

die Nation

553

név

der Name

554

nevetni

lachen, h.

555

normális

normal

556

növény

die Pflanze

557

die Frau

558

nulla

null

559

nyak

der Hals

560

nyár

Sommer m (HÓNAPOK=DER)

561

nyelv, beszél

die Sprache, sprechen

562

-nyelvtanfolyam

der Sprachkurs

563

nyers

roh

564

nyit

öffnen

565

nyolc

acht

566

nyolcvan

achtzig

567

nyugat

der West (ÉGTÁJAK: DER)

568

nyugdíjas/nő

der/die Rentner/in

 

 

 

 

O

 

569

oklevél

die Urkunde

570

október

der Oktober (hónapok:DER)

571

olaj

das Öl

572

olcsó

billig

573

oldal

dieSeite

574

olvasni

lesen, las, h. gelesen

575

óra

die Uhr

576

orr

die Nase

577

ország

das Land

578

orvos

der Arzt,

579

orvosság

Medizin

580

férfi/

der/die Österreicher/in

581

osztani

teilen, h.

582

óta

seit

583

ott

dort

584

óváros

die Altstadt

585

ő (férfi/nő)

er/sie/es

586

ők

sie

587

öltöny

der Anzug

588

ön, önök

Sie

589

őr

der Wächter

590

öreg, idős

alt

591

örülni, örülök

sich freuen, ich freue mich

592

ősz (évszak)

der Herbst

593

öt

fünf

594

ötödik

fünfte

595

ötven

fünfzig

596

öv

der Gürtel

 

 

 

 

P

 

597

páciens/

der/die Patient/in

598

pályaudvar,-on

der Bahnhof, am Bahnhof

599

panasz

die Beschwerde

600

papír

das Papier

601

pár

das Paar

602

park

der Park

603

parkolás

das Parking

604

péntek

der Freitag (NAPOK: DER)

605

pénz

das Geld

606

pénzváltó

die Wechselstube

607

perc

die Minute

608

piac

der Markt

609

pincér/

der/die Kellner/in

610

piszkos

schmutzig

611

pohár

das Glas

612

posta

die Post

613

pótlék

der Zuschlag

614

pulóver   

der Pullover

615

pumpa    

die Pumpe

616

pumpálni 

pumpen, h.

 

 

 

 

R

 

617

rádió

das Radio

618

recepció, recepciós/

die Rezeption, der/die Rezeptionist/in

619

recepciós /

der/die Rezeptionist/in

620

reggel, reggel(-kor)

der Morgen, am Morgen

621

reggelente

morgens

622

reggeli

das Frühstück

623

rendben  

in Ordnung

624

rendelés  

die Bestellung

625

rendelni

bestellen, h.

626

rendőrség

die Polizei

627

rendőr/

der/die Polizist/in

628

repül, repültem

fliegen, ich  flog, i. geflogen

629

repülő

das Flugzeug

630

rossz

schlecht, falsch (hamis)

631

rögtön    

sofort

632

rövid

kurz

633

ruha

das Kleid

 

 

 

 

S

 

634

saját

eigene

635

sajnálom (nagyon)

es tut mir (sehr) leid

636

sajnos  

leider

637

sajt

der Käse

638

sapka     

die Mütze

639

sárga    

gelb

640

sarok     

die Ecke

641

sebességkorlátozás

die Geschwindigkeitsbegrenzung

642

segíteni, segítettem

helfen, ich half/1, ich habe geholfen/2

643

semmi   

nichts

644

senki,

niemand

645

sérült

verletzt

646

sétálni

spazieren, h.

647

só, sós, sózni

das Salz, salzig, salzen

648

soha(sem)     

nie(mals)

649

sok     

viel

650

sör

das Bier (Italok ált.: DER)

651

sötét     

dunkel

652

sürgősen

dringend

653

szabad

frei

654

szabadidő

die Freizeit

655

szabadság

der Urlaub (munkahelyi)

656

száj

der Mund

657

szakács/

der Koch m, die Köchin

658

szállítani

liefern, h.

659

szám

die Nummer

660

számla

die Rechnung

661

szappan

die Seife

662

száraz

trocken

663

száz  100

hundert

664

szék

der Stuhl

665

széles

weit

666

szem

das Auge

667

szemben   

gegenüber

668

szemüveg 

die Brille

669

szép

schön

670

szeptember

der September (Hónapok: DER)

671

szerda

der Mittwoch (NAPOK: DER)

672

szeretnék, szeretnél

ich möchte, du möchtest

673

szín

die Farbe

674

színház, színházba

das Theater, ins Theater

675

szív

das Herz

676

szoba

das Zimmer

677

szobalány

das Zimmermädchen

678

szombat

der Samstag (Napok: DER)

679

szomjas

durstig

680

szomszéd/

der/die Nachbar/in

681

szótár, szakszótár

das Wörterbuch, Fachwörterbuch

682

szűk, szűk nadrág

eng, enge Hose

683

szükséges,nem szükséges

nötig, es ist nicht nötig

684

szülők

die Eltern (Többesszám: DIE)

685

szünet

die Ferien (iskolai) die  Pause (egyéb)

686

szürke, szürke macska

grau, graue Katze

 

 

 

 

T

 

687

takaró

die Decke

688

találkozni, találkoztunk

sich treffen, wir trafen uns/1

689

találni, találtam

finden, ich fand, h. gefunden

690

talán

vielleicht

691

tanár/

der/die Lehrer/in

692

tánc

der Tanz

693

tanulni, tanultam

lernen, ich lernte/1, ich habe gelernt/2

694

tányér

der Teller

695

táska

die Tasche

696

tavasz

der Frühling (évszakok: DER)

697

tea

der Tee

698

tegnap

gestern

699

tej

die Milch

700

tél

der Winter (évszakok: DER)

701

teli

voll

702

teljesen

ganz

703

templom

die Kirche

704

tenger

das Meer

705

térd

das Knie

706

térkép

die Karte

707

természetesen, persze

natürlich, freilich

708

tessék? (mit mondott?)

wie bitte?

709

test

der Körper

710

testvér (lány)

die Schwester,der  Bruder (fiú)

711

tető

das Dach

712

tied (a te....)

dein...

713

tiszta

sauber

714

tíz

zehn

715

tizenegy

elf

716

tizenkettő

zwölf

717

der See

718

tojás

das Ei

719

több

mehr

720

törölköző

das Handtuch

721

tulajdonos/

der/die Besitzer/in

722

die Nadel

723

tükör

der Spiegel

724

tűz,

Feuer

 

 

 

 

U

 

725

új, új utazás

neu, neue Reise

726

ujj

der Finger

727

unalmas, unalmas film

langweilig, langweiliger Film

728

úr, gazda, jó gazda

der Herr, guter Herr

729

úszni, úsztam

schwimmen, ich schwamm/1

730

út, rövid út

der Weg, kurzer Weg

731

után

nach

732

utas

der Passagier

733

utazás, hosszú utazás

die Fahrt, lange Fahrt/lange Reise

734

utazni, utaztam

fahren, ich  fuhr/1

735

utca, széles utca

die Straße, breite Straße

736

útlevél

der Pass

737

utolsó, utóbbi, múlt...

letzte, letzte Woche/múlt héten

738

üdvözölni

wilkommen, h.

739

ügyvéd

der Anwalt

740

ülni, ültem

sitzen, ich saß/1, ich habe gesessen/2

741

üres

leer

742

üveg, üres üveg

die Flasche, leere Flasche

743

üzlet, kis üzlet

das Geschäft, kleines Geschäft

 

 

 

 

V

 

744

vacsora

das Abendessen

745

vacsorázni, vacsorára

zu Abend essen, zum Adendessen

746

vagy, most vagy soha!

oder, jetzt oder nie

747

vaj, puha vaj

die Butter, weiche Butter

748

-val, -vel

mit

749

valaki, valakit, valakinek

jemand, jemanden, jemandem (dem)

750

valami

etwas

751

vallás, keresztény vallás

die Religion, christliche Religion

752

valószínűleg

wahrscheinlich

753

várni, vártam rád

warten, ich wartete auf dich/1

754

város, városba, városban

die Stadt, in die Stadt, in der Stadt

755

vasárnap

der Sonntag (NAPOK /DER)

756

vásárolni, vásároltam

kaufen, ich kaufte/1, ich habe gekauft/2

757

vasút

die Eisenbahn

758

vége, junius vége

das Ende, Ende Juni

759

vékony

dünn

760

velünk

mit uns

761

veszélyes

gefährlich

762

vezetni (járművet)

lenken,

763

vezető/ (jármű)

der/die Lenker/in

764

vidám

lustig

765

világos

hell

766

vinni, vittem

tragen, ich trug/1, ich habe getragen/2

767

virág, szép virág

die Blume, schöne Blume

768

viszontlátásra!

auf Wiedersehen!

769

visszajönni, jövök vissza

zurück/kommen, ich komme zurück

770

víz, hideg víz

das Wasser, kaltes Wasser

771

vonat, vonattal

der Zug mit dem Zug

772

völgy, széles völgy

das Tal, breites Tal

 

 

 

 

Z

 

773

zakó

das Jacket

774

zárni, zártam/2

schließ, ich habe geschlossen/2

775

zárva

geschlossen

776

zavarni, zavartam/2

stören, Ich habe gestört/2

777

zene, hangos zene

die Musik, laute Musik

778

zokni, piros zokni

die Socken, rote Socken (pár)

779

zöld

grün

780

zöldség, friss zöldség

das Gemüse, frisches Gemüse

781

zuhany

die Dusche

782

zsebkendő

das Taschentuch

783

zsemle

das Brötchen , die  Semmel

784

zsír

das Fett (anyag: DAS)

785

zsírszegény

fettarm